×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Kent, Bölge, Çevre Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (KENTMER)

Özellikle son yıllarda bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması yönünde kentsel hizmetlerin geliştirilmesi ile bölgesel kalkınma sağlanmasının önemi gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, yerel düzeyde rekabet gücünün geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik fırsatların artırılması, kırsal kalkınmanın hızlandırılması, insanların yaşam kalitesinin artırılması için kent ve çevre yönetimlerinin genel olarak iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm ve yenileme ile gibi konular ülkemizin gündeminde daha fazla yer almaktadır. Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı “disiplinlerarası bir yaklaşım ile bölgesel kalkınmanın ve gelişmenin sağlanması” şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda, Merkezin ilgili konulara katkıda bulunacak farklı konularda faaliyetler, araştırmalar ve mutlaka uygulama boyutu olan projeler yürütmesi planlanmıştır. Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası fonlar ile çeşitli projelerin yürütülmesi ya da OECD gibi yine uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde araştırmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri ve projeleri aracılığı ilgili üniversitemizde yetişen farklı lisans alanlarındaki bireylerin kent ve bölgelerdeki konulara duyarlı olmaları ve buralarda yaşanmış başarı ve başarısızlık vakalarını değerlendirerek uygulamadaki deneyimlerine yansıtmaları planlanmaktadır.