×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ

 

KENTMER MÜDÜRÜ PROF. DR. MEHMET TUNÇER’İN KENT VE ÇEVRE İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ (2020 – 2021)

 

  1. 2023 CUMHURİYET’İN 100. YILI ANITI YARIŞMA PROJESİ, DANIŞMAN JÜRİ ÜYESİ (Ekim 2021-Sürüyor)

08.07.2021 gün ve : E-93544426-115-110904 sayılı yazısındaki  Başkanlık onayı ile Sayın Prof Dr. Mehmet TUNÇER’in “2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Yarışma Projesi”nde Danışman Jüri Üyesi olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Belediyemizin başlatmış olduğu “2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Yarışma Projesi” katılımlarınız bizim için onur verici ve katkılarınız çok değerlidir.

  1. ULUS HACI BAYRAM VELİ CAMİİ VE AUGUSTUS TAPINAĞI ALANI ÇEVRESİNDEKİ DEKORATİF HAVUZ ALANININ YENİDEN DÜZENLENMESİ (Ağustos 2020)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi aracılığıyla, Ulus Hacı Bayram Veli Camii ve Augustus Tapınağı’nın bulunduğu alanda yer alan ve 2010 yılından bu yana Koruma Kurulu Kararlarına aykırı olarak tarihi yapılara zarar veren fıskiyeli havuzun kaldırılarak bu alanın yeniden düzenlenmesine yönelik yöntem ve uygulamalar konusunda uzman görüşü ve desteği talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kent Konseyi bünyesinde yer alan Mimarlık ve Planlama çalışma grubunun desteğiyle aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşan bir Danışma Kurulu kurulmuştur: Bu kurulun çalışmaları sonucu 10 yıldan buyana kaldırılamayan havuz kaldırılarak yerine park yapılmıştır.

– Prof. Dr. Nuray Bayraktar (AKK Mimarlık ve Planlama çalışma grubu sözcüsü)

– Prof. Dr. Mehmet Tuncer (Koruma Uzmanı, Çankaya Üniv. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

– Prof. Dr. Musa Kadıoğlu

– Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz

– Doç. Dr. Lale Özgenel (Mimarlık Tarihçisi, AKK Mimarlık ve Planlama çalışma grubu üyesi)

– Dr. Öğr. Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit

– Dr. Özgün Özçakır

2.1. YAZITLAR KRALİÇESİNİN GÖZYAŞLARI

Gizlenenin Peşinde programında Kızılcagün TV Genel Yayın Koordinatörü Taner Topçu, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tunçer ile beraber Yazıtlar Kraliçesinin Gözyaşlarını ekranlarınıza getiriyor. Programda özetle verilen Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Raporu ve alınan Koruma Kurulu kararı doğrultusunda fıskiyeli havuz 02.Nisan 2021 tarihinde kaldırılmıştır.

Böylece uluslararası öneme sahip ve dünyada tek olan “ANKARA ANITI ve “Yazıtlar Kraliçesi” nin kalan kısımları korunabilecektir.

http://ankaratarihi.blogspot.com/2021/05/yazitlar-kralicesinin-gozyaslari-taner.html

https://www.youtube.com/watch?v=KkHf8zb7idg

2.2. Değerli Prof Selçuk Göldere nin, Kızılcagün TV “TANRI MİSAFİRİ” programına konuk oldum.. Fıskiyeli havuz kalkmış Augustus Tapınağı ve HacıBayram Camisi nemden ve sudan korunmuş.. Ankara Anıtı’nı (Monumentum Ancyranum) ve Yazıtlar Kraliçesi ni (Res Gestae divi Augusti) kurtardıkları için teşekkürler Mansur Yavaş ve Bekir Ödemiş.. Res Gestae Divi Augusti, Roma İmparatoru Augustus’un kendi ağzından hayatını ve başarılarını anlattığı anıtsal kitabe. Metin, olasılıkla, dört bölüme ayrılmış toplam 35 paragraftan, kısa bir giriş ve ölümünden sonra eklenmiş bir bölümden oluşur. Bazıları günümüze kadar ulaşan bu yazıtı, en dikkat çekici olanı, neredeyse eksiksiz olarak okunabilen Latince orijinali ve Yunanca çevirisinin bulunduğu Ancyra (günümüzde Ankara)’daki Haci Bayram Camii yanındaki Augustus Tapınağı üzerindeki Monumentum Ancyranum (Ankara Anıtı) dir.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Res_Gestae_Divi_Augusti

Tanrı Misafiri programını izlemek için:

https://youtu.be/EKKhYU4Gw2c

3.1. ANKARA KALEİÇİNDE 200 YAPININ ONARILMASI

3.2. YARIŞMALAR : Kent, Bölge ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr Mehmet Tunçer’in de  içinde bulunduğu çalışma ve toplantılar sonucu “SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN VE ANMA MEKANI” adlı proje yarışması  Resmi Gazete’de 17 Şubat 2021 tarihinde ilana çıkmıştır.

“…Akademik Danışma Kurulu’nun oluşturulması fikri Ankara Kent Konseyinin de desteğiyle İdareye önerilmiştir. Sonuçta öneri kabul görmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın davetleriyle oluşturulan bu kurulda; Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Prof. Dr. Aydan Balamir, Prof. Dr. Baykan Günay, Prof. Dr. Cana Bilsel, Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Prof. Dr. Namık Erkal, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. T. Elvan Altan, Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, Doç. Dr. Lale Özgenel görev almışlardır. Akademik Danışma Kurulu, gönüllülük anlayışıyla 2020 sonbaharından bu yana her hafta bir dizi çevrimiçi toplantı gerçekleştirmiş; Belediye gündemindeki öncelikli sorun alanlarını teker teker tartışmış, yarışmalara temel olacak anlayışı ve ilkeleri belirlemiştir;..”

https://yarismayla.ankara.bel.tr/yarismadetay/1

3.2. ULUS MODERN KÜLTÜR MERKEZİ YARIŞMASI

  1. GÜZEL ŞEHİR İLKELERİ ESKİ PRAG-ESKİ ANKARA KİTABI :

“Güzel Şehir İlkeleri” nin oluşturulmaya çalışıldığı, şehir ve güzel kavramlarının araştırıldığı, çeşitli şehir modellerinin; bahçe şehir, ideal şehir, yeşil şehir ve diğerlerinin incelendiği, “Şehir İmgesi” ve “Yerin Ruhu (Genius- Loci)” nin de değerlendirildiği bu çalışmada, örnek şehir olarak “UNESCO Dünya Mirası Prag” ile binlerce yıllık kültür birikimi ile günümüze kadar gelen “Cumhuriyet Başşehri Ankara” ele alınmıştır.

2019 – 2020 BAHAR DÖNEMİ KONFERANSLARI

13 Şubat 2020 Perşembe günü, Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampusunda Üniversitemiz Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KentMer) Etkinlikleri kapsamında, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mecit Vural ve Ankara doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili kitap ve yazıları ile tanınan gazeteci yazar Dr. Necati Yalçın, “ANKARA’NIN KORUNMASI GEREKLİ TEHLİKE ALTINDAKİ ÇİÇEKLERİ” Başlıklı bir konferans verdiler.

Toplantı sonunda Rektör Can Çoğun; bu konferansın çok yararlı olduğunu, tehdit altındaki türler ve endemik türlerin mutlaka korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini, Ankara halkının katılımı ile Merkez Kampus’ta daha katılımlı, basına açık bir konferans daha yapılmasının iyi olacağını belirtti. Ayrıca; endemik türlerden birinin Çankaya Üniversitesi tarafından sahiplenilerek korunması için çaba gösterilmesinin diğer üniversitelere de örnek olabileceğini söyledi. Korumada Uzman Şehir Plancısı olan KentMer Müdürü Mehmet Tunçer ise, koruma kararları alındıktan sonra korunamamasının daha çok kentsel rant ve çarpık politik kararlardan kaynaklandığını belirtti. Koruma planlarının yapılması, Tabiat Parkı, Milli Park vb koruma statülerinin yaygınlaştırılması ve “Uzun Devreli Gelişme Planları” nın hazırlanması gerektiğini söyledi.