Çalışma Grupları

Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Adı

Grubun İçindeki Öğretim Üye /Görevlileri

ÇG1

Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Altay Kaya,

Dr. Öğr. Üyesi Gülru Mutlu Tunca,

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Demirbaş,

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül

Öğr. Gör. Semih Kelleci

Öğr. Gör. Can Gölgelioğlu

ÇG2

Kentsel dönüşüm

Doç. Dr. Ezgi Kahraman,

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Altay Kaya,

Dr. Öğr. Üyesi Suna Senem Özdemir

ÇG3

Konut araştırmaları

Doç. Dr. Ezgi Kahraman,

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Demirbaş

Öğr. Gör. Sıla Karataş,

ÇG4

Bölgesel kalkınma

Dr. Öğr. Üyesi Orçun Sakarya,

Dr. Öğr. Üyesi Suna Senem Özdemir,

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Pusatlı,

Öğr. Gör. Dr. Birce Ergör

Araş. Gör. Nazda Güngördü

ÇG5

Eğitim

Doç. Dr. Ezgi Kahraman,

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Demirbaş,

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül, Kaya