Merkez Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Dinçkal                   İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Güler Ufuk Demirbaş           İç Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür Tolga Pusatlı             Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Orhan Nalbantoğlu      Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Gülru Mutlu Tunca              İç Mimarlık Bölümü, Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör.Dr. Simge Özdal Oktay             Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Saadet Akbay Tenigül          İç Mimarlık Bölümü, Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Serkan Mertyürek                    Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Öğretim Görevlisi                  

Öğr. Gör. Sıla Karataş                                Mimarlık Bölümü, Öğretim Görevlisi

Araş. Gör. Z. Birce Ergür                         İşletme Bölümü, Araştırma Görevlisi                                     

Araş. Gör. Semih Kelleci                         Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Can Gölgelioğlu           Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Nazda Güngördü                  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Araştırma Görevlisi