Yönetim  Kadrosu:

Merkez Müdürü:

Doç. Dr. Zerrin Ezgi Kahraman, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı

Merkez Müdür Yardımcısı:

Yrd. Doç. Dr. Suna Senem Özdemir   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Serhat Küçükali, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zerrin Ezgi Kahraman, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Suna Senem Özdemir   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Arif Orçun Sakarya, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç .Dr. Deniz Altay Kaya, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi